Cynhaliwyd rownd derfynol cystadleuaeth Y Criw Mentrus 2015 yn y Senedd ar 19 Mawrth. Unwaith eto wnaeth ysbrydoli bawb wnaeth fynychu, diolch i ddawn a phenderfyniad y plant ysgol gynradd a gymerodd ran.

Cymerwch olwg ar y fideo o’r dydd i weld eich hun y talent a sgiliau menter y plantl:

Enterprise Troopers National Final 2015 gan Cazbah ar Vimeo.

Llongyfarchiadau i’r holl enillwyr, ac yn wir i bob ysgol ag ymgeisiwyd. I gael mwy o fideos a ffotograffau o’r rowndiau terfynol cenedlaethol a rhanbarthol, ewch iwww.enterprisetroopers.com

Mae’r gystadleuaeth ar agor ar gyfer 2016! Felly, os ydych yn athro ysgol gynradd yng Nghymru, neu yn gwybod am ysgol a allai fod â diddordeb, ewch iwww.enterprisetroopers.com nawr!

ET Final Pic

Share →

Leave a Reply