Mae tîm Cazbah wedi bod yn cael andros o hwyl yn cynrychioli S4C gyda’i ymgyrch ‘Eich Dewis Chi.’ Roedd gennym deimlad da am ddechrau’r prosiect yma yn enwedig oherwydd ein perthynas da gyda S4C ar ôl gweithio gyda nhw yn y gorffennol gyda’r ymgyrch ‘Ymlaen â’r Sioe’, i hybu’r newidiadau i raglennu teledu i ddigidol.

O’r Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd i’r Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli a phobman rhwng y ddwy, mae’r tîm wedi bod yn gwneud llawer o deithio. Er hyn, doedd dim modd i ni fynd i unrhyw le heb ein fan dibynadwy.

Cymraeg yw iaith gyntaf rhan fwyaf o’r tîm ac mae gyda ni pobol o bob oedran yn cynrychioli Cazbah ac S4C. Mae hyn yn galluogi ni i dargedi bobl o bob oedran a chefnder. Y budd arall sydd gyda ni fel tîm yw’r ffaith fod gan S4C llawer o raglennu gyda llawer o amrywiaeth, mae’r elfen yma o S4C yn meddwl fod swydd ni yn ystod digwyddiadau ac arddangosiadau yn llawer mwy hawdd. Y rheswm am hyn yw bod modd i ni i hyrwyddo rhaglennu fel Cyw i blant ifanc, a Phobol y Cwm i’r genhedlaeth fwy hŷn, a hefyd rhaglennu sydd yn dod i’r sianel, fel y cartref newydd i chwaraeon yng Nghymraeg; Clwb. Rydym yn gwneud hyn i gyd tra bod ni yn hyrwyddo’r ffaith fod gwylwyr yn gallu gwylio’r rhaglennu uchod, ar Clic Ar Lein.

Mae dal gyda ni nifer o ddigwyddiadau a phrosiectau a’r ôl i gymryd rhan ynddi, ac mae pob aelod o’r tîm yn edrych ymlaen ati!

 Blwg gan Rhian Whittington

S4C

 

Share →

Leave a Reply