Llongyfarchiadau i bob un ysgol wnaeth ymgeisio yng Nghystadleuaeth Cenedlaethol Ysgolion Cynradd Y Criw Mentrus cyntaf erioed, sydd yn rhan o Syniadau Mawr Cymru, ymgyrch Llywodraeth Cymru i annog pobl ifanc i fod yn fwy entrepreneuraidd .

Gadawodd tîm Cazbah sedd llywodraeth Cymru wedi ysbrydoli gan y sgiliau ACPT amlwg, yn werdd gydag eiddigedd oherwydd dalent anhygoel y plant, ac yn gwbl genfigennus o’u potensial .

Nodweddir enillwyr Cyfnod Allweddol 2, Wyau San Sior, yr ysbryd arbennig o fentergarwch. Ni fydd neb ag oedd yn bresennol anghofio unrhyw un o’r cyflwyniadau arddull ‘ Dragon’s Den ‘ o flaen eu cyfoedion, entrepreneuriaid a gwesteion , gan gynnwys y Gweinidog dros yr Economi , Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart AC.  Yn nid amlwg nid yw ‘nerfau ‘ yng ngeirfa plant mentrus 7-11 oed yng Nghymru .

Share →

Leave a Reply